melegal
soluții juridice pentru afaceri
Servicii
 • Transport internațional și logistică
  Asistență juridică deplină începînd cu negocierea și încheierea contractelor de transport, expediție, asigurări CMR și
  CARGO, soluționarea litigiilor privind executarea coontractelor și încasarea forțată a datoriilor scadente și/sau a prejudiciilor cauzate.
 • Drept corporativ și
  comercial
  Asistență juridică în toate operațiunile necesare unei companii de la înregistrarea și desfășurarea activității curente pînă la lichidarea sa. Consultarea la toate etapele de desfășurare a relațiilor comerciale începînd de la negocieri pînă la încetarea relațiilor contractuale.
 • Insolvabilitate și
  faliment
  Asistență juridică extrajudiciară și judiciară în privința tutuor aspectelor ce țin de declararea insolvabilității unei companii, aplicarea procedurilor de insolvabilitatea, apărarea drepturilor creditorilor, reprezentarea intereselor asociaților și membrilor organelor de conducere.
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi Legal
Societate Civilă*
* Macovei Enachi Legal reprezintă o Societate civilă creată de Biroul Asociat de Avocați Macovei și Partenerii și Cabinetul Avocatului Enachi Vitalie (Registrul BAA și CA)
+373 78 775 776
office@melegal.md
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31, MD-2001