melegal blog
melegal blog

Staționarea unității | Soluții alternative pentru angajatori și salariați pe timp de COVID 19

Raporturilor juridice de muncă afectate de COVID 19 le pot fi aplicate doar staționarea unității din cauze ce nu depind de angajator sau salariat.

Staționarea unității reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate, de către o subdiviziune (subdiviziuni) interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de salariați și poate fi produsă:

a) din cauze ce nu depind de angajator sau salariat;
b) din vina angajatorului;
c) din vina salariatului.
Procedura
Art. 80 alin. (5) Codul muncii prevede că modul de înregistrare a staţionării şi mărimea concretă a retribuţiei se stabilesc, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regulamentul intern al unității.
Legislația a lăsat spre reglementare aceste aspecte prin intermediul izvoarelor locale adoptate la nivel de unitate sau în contractual individual de muncă.
În viziunea noastră angajatorul ar trebui să emită un ordin privind staționarea unității din cauze ce nu depind de angajator sau salariat.
Ordinul respectiv urmează a fi adus la cunoștința salariaților sub semnătură, iar reeșind din situațiile actuale pot fi folosite și mijloacele electronice Acordul salariatului nu este necesar.

Indemnizatii în caz de staționare a unității

Staționarea unității din cauze ce nu depind de voința angajatorului sau salariatului este reglementată în capitolul IV titlul III CM – intitulat suspendarea contractului individual de muncă.

Menționăm că este o suspendare atipică, deoarece potrivit regulii generale enunțate în art. 75 alin. (2) Codul muncii suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator.

Art. 80 (2) CM prevede că staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.
Concluzii
1
Staționarea unității din cauze ce nu depind de angajator sau salariat este o instituție relativ nouă în legislația muncii, intrînd în vigoare la data de 18.08.2017, iar procedura utilizării acestui instrument juridic este lasată spre reglementare în fiecare unitate în particular.
2
Legea nu prevede durata staționării unității, deci se va aplica în dependență de evoluția COVID 19 și prescripțiile autorităților în acest sens.
3
Evident că utilizarea acestei instituții juridice implică costuri pentru angajator, în schimb este păstrat colectivul de muncă.
+373 78 775 776
Moldova, mun. Chișinău
str. Mihai Viteazul 15A
Digital Park, et. 3
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi
Casa de Avocatură