melegal blog
melegal blog
Totul despre răspunderea transportatorului în caz de încălcare a termenului de livrare a mărfii
Din păcate, incidente precum deteriorarea încărcăturii sau livrarea cu întârziere a mărfurilor sunt foarte des întâlnite. Cui i se atribuie vina în astfel de cazuri și cum se calculează prejudiciile?
În cazul încălcării termenului de livrare indicat, în contract a fost stabilită penalitate în mărime de 100 Euro pentru fiecare zi de întârziere.
La moment, unul din litigiile noi pe care le are în gestiune Casa de Avocatură Macovei Enachi vizează un caz de încălcare a termenului de livrare a bunurilor, care se află pe rolul instanței de judecată.

Reclamantul a invocat că termenul de livrare a fost stabilit în contract într-un număr de 5-7 zile din momentul preluării mărfii. Cazul vizează întârzierea transportatorului la livrare cu 5 zile peste termenul stabilit în contract. Deși, bunurile livrate nu aveau conținut perisabil, reclamantul solicitat penalitate pentru încălcarea termenului de livrare în mărime de 500 Euro.

Dacă se va demonstra vinovăția transportatului în vederea încălcării termenului de livrare a bunurilor, ultimul va fi obligat să achite reclamantului penalitate în mărime de 100 Euro pentru fiecare zi de întârziere, precum și alte cheltuieli de judecată.
În asemenea litigii urmează de ținut cont de următoarele:

1. Codul civil al RM, exonerează transportatorul de răspundere în caz de încălcare a termenului de livrare dacă se demonstrează următoarele circumstanțe:
a) acestea se datorează vinovăției destinatarului;
b) acestea se datorează indicațiilor destinatarului, în cazul în care nu au fost provocate de vinovăția transportatorului;
c) acestea se datorează unui viciu propriu al bunului;
d) acestea se datorează circumstanțelor pe care transportatorul nu putea să le evite și ale căror consecințe nu le putea preveni.

Defecțiunile vehiculului pe care-l folosește pentru efectuarea transportului NU reprezintă un motiv de eliberare a răspunderii transportorului în caz de depășirea termenului de livrare a bunurilor.
2. Odată acționat în instanța de judecată pentru depășirea termenului de livrare a mărfii, transportatorului îi revine sarcina probațiunii pentru dovedirea nevinovăției sale.

3. În cazul în care prin contract nu s-a stabilit termenul de livrare a mărfii, transportatorul trebuie să livreze marfa într-un termen rezonabil în raport cu destinația, tipul mărfii etc. , dar nu mai mult de 60 zile de la preluarea mărfii de către transportator. După expirarea a 60 zile marfa poate fi considerată pierdută, iar destinatarul va avea dreptul să refuze primirea ei și să solicite contravaloarea acesteia.


4. Dacă transportatorul a depășit termenul de livrare a mărfii, destinatarul este obligat să trimită acestuia o pretenție în termen de 21 zile din momentul primirii mărfii. Nerespectarea acestei proceduri îl decade din dreptul de a cere despăgubiri pentru întârzierea livrării mărfii.

*Mențiunea în scrisoarea de trăsură nu este de ajuns

5. Orice acțiune în instanța de judecată trebuie introdusă într-un anumit termen, iar în cazul de încălcare a termenului de livrare a mărfii, termenul de adresare în instanța de judecată este de un an, și se calculează din data predării bunului către destinatar.

Dacă revenim la cazul nostru, atragem atenția că reclamantul nu a înaintat nici o pretenție transportatorului în termen de 21 de zile din momentul primirii bunurilor, astfel am solicitat scoatere de pe rol a cererii de chemare în judecată fără examinarea acesteia. Instanța urmează să se expună, iar noi vă vom informa despre soluția adoptată.
Olga LUCA-SECRIERU
Avocat Asociat
Melegal blog va propune întotdeauna cititorilor articole și instrucțiuni prin care vom încerca să îndrumăm companiile de transport în vederea evitării greșelilor ce ar putea fi făcute atât la încheierea contractelor, dar și ulterior în urma executării acestora.
Au rămas careva întrebări?
Lasă-ne datele tale și revenim cu un apel
Solicită apel
Lasă-ne datele tale, iar noi te apelăm în curînd
+373 78 775 776
Moldova, mun. Chișinău
str. Mihai Viteazul 15A
Digital Park, et. 3
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi
Casa de Avocatură*
* Casa de Avocatură MacoveiEnachi reprezintă o Societate civilă creată de Biroul Asociat de Avocați Macovei și Partenerii și Cabinetul Avocatului Enachi Vitalie