melegal blog
melegal blog
Adevărul despre soluționarea litigiilor de transport în instanța de judecată
Soluționarea litigiilor de transport în instanțele de judecată din Republica Moldova. Se merita sau nu?
Este oare eficient de a te adresa în instanța de judecată pentru a solutționa litigiile de transport?
Un răspuns cert la aceasta întrebare este greu de dat.
În cazul când debitorul nu dorește soluționarea amiabilă a litigiului – o altă soluție mai eficientă nu există.
În linii generale nu se merită în general de a ajunge în instanța de judecată în vederea soluționării unui sau altui litigiu.
Legislația în vigoare propune prea puține mecanisme de soluționare a litigiilor dintre persoane juridice/fizice. Unica alternativă care poate fi comparată după eficiență cu instanțele de judecată este adresarea în instanțele arbitrale, cale care este mai puțin populară în Republica Moldova, dar asigură o eficiență aproape similară într-un timp mai redus.
Sincer soluționarea litigiilor de transport, de fapt ca și soluționarea altor litigii economice a avut de suferit după schimbarea competenței Judecătoriei Economice de Circumscripție și transformarea ei în Judecătoria Comercială de Circumscripție.
La etapa inițială după modificarea legislației soluționarea litigiilor economice era realizată de judecători din celelalte Judecătorii care nu prea au avut experiență în soluționarea litigiilor economice, mai ales în lucru cu actele în domeniul transportului internațional, ceea ce crea o serie de confuzii privind existența contractelor, existența obligațiilor de plată, relația dintre expeditor și transportator/client.
În prezent soluționarea litigiilor de transport a devenit mai eficientă.
Care sunt litigiile de transport cu care cel mai des se adresează persoanele în instanțele de judecată?
Desigur cel mai des în instanța de judecată se adresează în legătură cu neachitarea prețului serviciilor de transport. Situațiile, în acest sens sunt diferite, fie expeditorul nu achită banii transportatorului (cel mai des), fie clientul nu achită banii transportatorului sau după caz expeditorului.
Pe lângă litigiile legate de neachitare există mai multe adresări legate de:
  • Întârzierea la încărcarea sau descărcare;
  • Nepunerea la dispoziție a mașinii la timp sau deloc;
  • Deteriorarea sau pierderea mărfii.
O categorie aparte de litigii sunt cele legate de contestarea actelor administrative, așa ca contestarea acțiunilor sau actelor organelor vamale și contestarea actelor poliției rutiere.
Desigur, nu în ultimul rând, există multe situații legate de asigurări – asigurarea CASCO a camionului, asigurarea CMR a încărcăturii. Cel mai des se adresează transportatorii în legătură cu neachitarea în volum deplin a despăgubirilor de asigurarea pe contractele CASCO sau refuzul de achitare a despăgubirii pe contractele CMR.

Cine se adresează cel mai des în instanța de judecată transportatorii, expeditorii sau clienții?
Cel mai des în instanța de judecată se adresează fie transportatorii fie expeditorii.
Acest fapt se datorează multitudinii de litigii legate de neachitarea serviciilor de transport. Mai rar în comparație cu primii, se adresează clienții în legătură cu întârzierea la încărcare sau descărcare sau deteriorarea încărcăturii
Care sunt minusurile adresării în instanța de judecată pentru soluționarea litigiilor de transport?
Durata. Imprevizibilitate. Diminuarea cheltuielilor de către instanța de judecată.
Durata mare a examinării dosarelor
Cred că cea mai mare problemă constă în termenele de examinare mari. Adresarea în instanța de judecată de judecată nu înseamnă o soluționare rapidă a cauzei. Aceasta se datorează volumului mare de lucru a instanțelor de judecată, problemă care devine tot mai stringentă în mun. Chișinău.
De exemplu: în Judecătoria Chișinău, sediul Centru, soluționarea unui litigiu simplu privind neachitarea prețului poate dura și jumătate de an, din cauza numirii ședințelor o dată sau de două ori pe lună.
Imprevizibilitatea soluțiilor
Fiecare persoană își evaluează din start șansele de câștig sau pierdere în instanța de judecată. Cu părere de rău practica judiciară nu este uniformă și în situații similare pot exista soluții diferite. În așa mod persoana care ar avea după toți indicii șase de câștig de 99.99% poate pierde din cauza nerespectării unor formalități procesuale, gen termenul de prezentare a probelor sau utilizarea anumitor mijloace de probă.
Riscul nerecuperării cheltuielilor
Cu părere de rău, orice persoană ce se adresează în instanța de judecată, riscă în caz de câștig să nu-și recupereze pe deplin cheltuielile suportate pentru asistența avocatului. Legislația în vigoare prevede că instanța de judecată poate reduce cheltuielile pentru asistența juridică conform propriei poziții. Cel mai des persoana care a achitat de exemplu 1000 de lei taxa de stat și 5000 de lei pentru avocat, va recupera în caz de câștig integral doar suma taxei de stat și 3000-4000 de lei din asistența pentru avocat. Situației respective se datorează și încercarea multor clienți de a merge de sine stătător în instanța de judecată fără asistența juridică a unui avocat, ceea ce nu întotdeauna se finalizează cu succes.
Câștigul în instanța de judecată – nu înseamnă primirea banilor datorați! Sunteți de acord?
Desigur cea mai mare rezervă pe care o au clienții în legătură cu adresarea în instanța de judecată este riscul neîncasării banilor, chiar și în caz de câștig în instanța de judecată. Cel mai des adresarea în instanța de judecată se datorează imposibilității reale de a soluționa litigiul pe cale amiabilă. Foarte dese sunt cazurile când debitorul nu are efectiv bani și nici bunuri, iar în acest caz având o hotărâre de încasare în favoarea clientului nu prea poți face nimic în vederea executării acesteia. În acest caz într-adevăr să câștigi nu înseamnă să primești banii datorați.
Foarte des în asemenea situații se află clienții care au contractat firmele de expediții noi, puțin cunoscute, care deseori sunt create pentru o lună sau două pentru a aduna comenzi și bani de la clienți, apoi dispar fără să achite banii către transportator.

Care este cauza existenței a atât de multe companii de expediție create pentru o zi, care apoi dispar fără urme?
Cu părere de rău, problema companiilor de expediție create pentru o zi, va exista până la modificarea legislației privind modalitatea de funcționare a acestora. În prezent crearea unei companii de expediție nu presupune careva cerințe deosebite sau un control elementar din partea statului. Este de ajuns să înregistrați o persoană juridică, te-ai înregistrat pe bursele electronice și poftim ești expeditor.
Statul în mod normal ar trebui să protejeze și transportatorii și clienții de asemene "companii de expediție". Elementar ar trebui de inclus, de exemplu, obligativitatea unui capital social minim de vreo 100 000 lei, ceea ce va crea o garanție a solvabilității acestora, sau obligativitatea angajării managerilor certificați, verificați în modul corespunzător, în așa fel încât un manager să țină la reputația sa și să nu lucreze pentru companii dubioase.

Ce ați recomanda transportatorilor în vederea reducerii riscurilor în instanța de judecată?
Melegal blog va propune întotdeauna cititorilor articole și instrucțiuni prin care v-om încerca să înndrumăm companiile de transport în vederea evitării greșelilor ce ar putea fi făcute la atât la încheierea contractelor, dar și ulterior în urma executării acestora.
În linii generale acum reiterăm asupra principalelor repere:
Încheierea contractului de transport în formă scrisă
Deși lipsa contractului de transport nu afectează existența relației de transport, deoarece aceasta se demonstrează prin scrisoare de trăsură CMR sau alt document echivalent, totuși în lipsa unui contract de transport scris este greu de demonstrat obligațiile concrete dintre părți, ca de exemplu prețul contractului, data scadenței, existența de penalități, etc.
Verificarea și indicarea în contractele de transport a adresele juridice veridice a părților
Cel mai des în contractele de transport nu se indică de loc adresa unei părți, fie se indică o adresă poștală sau alta diferită de adresa juridică. Această situație creează o serie de probleme legate de soluționarea extrajudiciară a litigiului.
Verificarea persoanei care semnează contractele de transport
Cel mai des contractele de transport nu sunt semnate de directorii companiilor respective, dar de managerii cu care ați convenit ruta respectivă. În acest caz riscați să ajungeți în instanța de judecată, unde o companie de rea-credință v-a spune că nu a încheiat așa contract, deoarece managerul nu avea dreptul să semneze contractele de transport, iar directorul nu a știut nimic despre acest contract.
Stabilirea datei plații prețului clar în contractul de transport
Mulți dintre transportatori neglijează forma în care este stabilită data scadenței contractului de transport, în așa fel în contracte deseori poate fi citit "Data plății – 5 zile", "Plata prețului: 30 de zile", etc. În așa mod este neglijat stabilirea scadenței obligațiilor rezultate din contract, ceea ce înseamnă: lipsa unei date clare ce ar stabili ultima zi în care poate fi făcută plată, dificultatea stabilirii datei din care debitorul se consideră în întârziere, dificultatea stabilirii perioadei de calcul a sumei penalităților de întârzieri și a dobânzii legale de întârzieri.
Evitarea unei penalități de întârziere excesive în contract
Conform legii părțile a orice contract pot prevedea în contractul de transport o penalitate pentru anumite încălcări, de exemplu în caz de întârziere a plății. Însă nu mulți cunosc că suma penalității nu trebuie să fie excesivă în raport cu rata de refinanțare a BNM. Deseori în contractele de transport părți prevăd 1% /zi din suma datorată, 2% sau 5%/zi din suma datorată. Dar ce înseamnă 1 procent pe zi? Asta înseamnă 365% anual. Astfel în comparație cu rata de refinanțare a BNM care împreună cu 9% permise de Codul civil rar când depășește 20% anual, 365% este mult prea mult. În acest caz instanța de judecată are dreptul să reducă esențial suma penalităților până la una rezonabilă în viziunea ei.
Expedierea obligatorie a unei pretenții prealabile părții opuse
În cazul litigiilor apărute din contractul de transport legea obligă părțile de a expedia o somație prealabilă către partea opusă. Obligația respectivă rezultă din lege și nu poate fi schimbată de către părți. Astfel înainte de a adresa o cerere în instanța de judecată urmează obligatoriu să adresați o cerere prealabilă către partea opusă. În cazul în care nu veți putea dovedi faptul transmiterii cererii prealabile instanța de judecată nu va primi o asemenea cerere, iar dacă nu veți reuși să vă adresați în termen debitorului, veți pierde posibilitatea de a vă mai adresa în instanța de judecată.
Păstrarea a toată corespondența Email, Skype, Viber, etc.,
Specificul relațiilor de transport presupune o comunicare intensivă prin intermediul mijloacelor electronice. Să nu neglijați importanța acestora la examinarea unui litigiu în instanța de judecată, deoarece în caz de imposibilitatea de a demonstra ceva prin documentele scrise, documentele electronice reprezintă o sursă importantă pentru a proba existența sau lipsa obligațiilor față de cealaltă parte în proces.
Respectarea termenelor prevăzuți de lege în transport
Respectarea termenului de prescripție este o condiție obligatorie ce asigură câștigul în instanța de judecată. Pentru contractele de transport legea prevede o perioadă mai scurtă de 3 ani de zile în care vă puteți adresa în instanța de judecată pentru apărare. Codul civil al Republicii Moldova prevede termenul de 1 an de zile, care se calculează din data în care ați aflat sau trebuia să aflați despre încălcarea dreptului dumneavoastră. În așa mod vă recomandăm să vă adresați în instanța de judecată cu litigiul de transport nu mai târziu de 6 luni din data în care ați aflat de încălcare, de exemplu din data scadenței obligației de plată, pentru a nu omite termenul de 1 an de zile.
Gheorghe MACOVEI
Avocat Conducător
Au rămas careva întrebări?
Lasă-ne datele tale și revenim cu un apel
Solicită apel
Lasă-ne datele tale, iar noi te apelăm în curînd
+373 78 775 776
Moldova, mun. Chișinău
str. Mihai Viteazul 15A
Digital Park, et. 3
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi
Casa de Avocatură*
* Casa de Avocatură MacoveiEnachi reprezintă o Societate civilă creată de Biroul Asociat de Avocați Macovei și Partenerii și Cabinetul Avocatului Enachi Vitalie