melegal blog
melegal blog

Carantina | Soluții alternative pentru angajatori și salariați pe timp de COVID 19

Articolul 1 al Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice definește carantină – restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.
În Republica Moldova autoritățile au impus restricții de circulație și luare la evidență a persoanelor care s-au întors sau se vor întoarce din regiunile afectate de coronavirus COVID -19, cât și a persoanelor ce au intrat în contact cu persoanele menționate supra.

De asemenea prin Hotărârea nr. 9 din 15.03.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică au fost suspendate până la data de 01.04.2020 activitatea mai multor angajatori.

Dar cum se aplică reglementările în materie de carantină pentru angajatori și salariați?
Salariații care nu pot să își continuie activitatea din cauza unei boli contagioase – li se vor elibera certificate de concediu medical privind carantina Obligația prezentării certificatelor revine salariaților.
Articolul 76 lit. d) Codul muncii al Republicii Moldova prevede că: contractual individual de muncă se suspendă în circumstanțe ce nu depind de voința părților
Beneficiari:
Salariații care s-au aflat în contact cu o persoană infectată cu COVID19 (de asemenea aici includem salariații ai căror unități au fost plasate în carantina, spre exemplu spitalele).
Salariații care s-au întors de peste hotarele Republicii Moldova, se obligă la respectarea măsurilor și regulilor de comportament. În cazul lipsei simptomelor de boală respiratorie autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile.
Salariații din localitățile plasate în carantină prin deciziile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate publică (ne referim în acest caz la comisiile teritoriale).

Autoizolarea în sine nu este reglementată expres la categoria de prestații de asigurări sociale reglementate prin Legea 289/2004. Însă, prin analogia legii, putem să o atribuim la categoria de carantină, deoarece persoanele aflate în autoizolare sunt suspecte de a fi infectate cu COVID 19.
Indemnizații:
Articolul 5 al Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale prevede că asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale au dreptul la următoarele prestaţii: lit.b) indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină).

Cuantumul indemnizației în caz de carantină (art. 13 Legea 289/2004) este de :
60% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
70% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
90% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Potrivit art. 4 al Legii 289/2004 plata indemnizației în caz de carantina se face integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Concluzii:
Salariații care au revenit din focare de COVID 19 sau au interacționat cu o persoană contaminată sau suspectă de a fi contaminată cu COVid 19, precum și salariații din localitățile în cadrul cărora a fost instituită carantină prin decizia Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică li se aplică prevederile art. 76 lit. d) Codul Muncii – suspendarea contractului individual de muncă pe motiv de carantină.

Salariații enunțați supra pot beneficia de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină) dacă în privința lor nu au fost aplicate alte mecanisme reglementate de legislația muncii (ex. Concedii anuale, concedii de cont propriu, munca la domiciliu etc).

+373 78 775 776
Moldova, mun. Chișinău
str. Mihai Viteazul 15A
Digital Park, et. 3
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi
Casa de Avocatură